Klatrevægge og byggekomponenter

Klatrevægge kan sammensættes på mange måder og udføres i flere forskellige materialer. Hovedsagligt består en klatrevæg typisk af en hovedkonstruktion, en sekundær konstruktion og en klatreflade. Hoved – / og sekundær konstruktionen har til opgave at bære klatrefladen. Både hovedkonstruktion og den sekundære konstruktion skal beregnes af en ingeniør i henhold til DS/EN 12572-1. Nedenstående ses et uddrag af vores referencer af klatrevægge. Til sidst på siden gennemgås nogle af de bygge komponenter der benyttes i forbindelse med opførelse af klatrevægge.