Odense Sportscentrum/Odense Sportsklatreklub

Højvægge og bouldervægge

I forbindelse med sammenlægningen af Odense sportsklatreklub og Odense Boulderklub har vi designet og visualiseret dette skitseforslag. Forslaget er et eksempel på, hvordan der kan tænkes hele vejen rundt om projektet, når der skal udvikles faciliteter i helt nye og store rammer.

Fordelingen af højvægge, bouldervægge, træningszoner, opvarmningsområder og omklædningsfaciliteter er nøje overvejet. Desuden har klatrevæggenes placering og udstrækning i rummet, hensyntagen til dagslyset, brugernes oplevelse og overblik over klatrehallen samt rammerne for det sociale liv været vigtige elementer i projektets udvikling og tilblivelse.

På billederne her ses et lille udsnit af det materiale, der blevet udarbejdet i forbindelse med projektet.

Står du selv med idéer til store eller små projekter, hjælper vi dig gerne med at visualisere, udvikle og at give idéerne liv. Vi har også gode råd til, hvordan I kan fundraise midler til projektet.