Århus klatreklub får ny højvæg

Århus klatreklub’s nye klatrevæg og bouldervæg er blevet til gennem en spændende proces. Kubbens vægudvalg og Gubbies har i en længere designfase udviklet projektet og blevet enige om den absolut bedste løsning. Alle meninger og holdninger er blevet vendt, for at nå frem til det færdige resultat.

Ønsket fra klubben var at udnytte rummet bedst muligt, så man kunne udvidde de eksisterende klatrefaciliteter og dermed få både mere højvæg og mere bouldervæg. Fra klubbens medlemmer blev der undervejs udtrykt stor bekymring for rummets åbenhed og generelle lysindfald. Derfor var flere udgaver af det samme projekt til afstemning mellem klatreklubbens medlemmer i Århus.

Det endelige projekt tager hensyn til de fleste indvendinger og bidrager med masser af nye og spændende klatremuligheder og nye steder med overblik. Århus Klatreklubs nye klatrevæg og boulder er et projekt med høj kompleksitet og et fint eksempel på, hvordan man kan tilføre ekstra kvadratmeter til eksisterende klatrefaciliteter.

Har du spørgsmål, eller er du interesseret i et lignende projekt? Kontakt da vores arkitekt og klatrevægsdesigner Nicolai Liebach på nicolai@gubbies.com eller på + 45 40 12 42 63