Gammel gymnastiksal får nyt liv som klatre- og bevægelses rum

Omdannelse af eksisterende Gymnastiksal

 

I forbindelse med at GAK (Gadevang Klatring) søgte nye og bedre lokaler, opstod samarbejdet mellem Hillerødholm Skole og Gadevang Klatring. På Hillerødholm Skole, havde man en traditionel ældre gymnastiksal, som umiddelbart var svær at bringe ordentligt i spil. Der var  behov for at nytænke idrætsfaciliteterne, og skolen havde af flere omgange bygget nye haller i forlængelse af skolens andre lokaler, for at kunne tilgodese de krav og forventninger som stilles til idrætstimerne i dag.

I gymnastiksalen var der på daværende tidspunkt en fægteklub nogle aftener om ugen, og skolen benyttede sig af salen, i forbindelse med gymnastik for de mindre klasser.

Da vi hos Gubbies indgik samarbejde med GAK’s bestyrelse omkring at opføre klatrefaciliteterne, begyndte et spændende og længere designforløb med flere møder og input fra både Gadevangs medlemmer og bestyrelsen i øvrigt. Vi tegnede rummet som en 3D-model og overvejede i fælles skab alt lige fra dagslysindfald, overblik over rummet og de ønskede sociale sammenhænge – der var et ønske om et opholdselement, for at fremme socialiseringen blandt brugerne.

Vi snakkede omkring udformning af selve væggene, og om hvordan vi kunne få mest mulig kvalitetsbevægelse ind i rummet, madrasløsninger, farvesammensætning, stemninger osv. Et ekstremt spændende forløb, som endte ud i det fantastiske projekt som står i salen i dag.

Det har været rigtig interessant at være med til at udvikle projektet, da rummet førhen repræsenterede en arketype af en gymnastiksal, særligt kendt fra 60’er og 70’erne, i bygningshistorien. Der er således både inspiration til fremtidige omdannelser af gamle gymnastiksale og masser af lærerig erfaring, høstet i et forløb som dette. Vi er glade for at kunne være med til at inspirere børn og unge til at bevæge sig mere på en både sjov og kreativ måde med klatring.

Tak til hele Gadevangs bestyrelse, for at vi måtte være med til at indfri Jeres drømme omkring denne bouldersal.

Har du spørgsmål, eller er du interesseret i et lignende projekt? Kontakt da vores arkitekt og klatrevægsdesigner Nicolai Liebach på nicolai@gubbies.com eller på + 45 40 12 42 63

 

  • Højde: 4,5 meter
  • Klatre areal: 167 m2
  • Madras areal: 150 m2
  • Features: Invert volumes, masser af makroer, greb
  • Norm: EN/DS 12572-2